Minnesbilder från Leif Hallbergs begravning i Eskiltorps kyrka 29 april 2021

                                                                                                                                                                                                       

© 2021 Polisensmusikkår Region Syd