Om oss

 Spela med oss

 Evenemang

 Bilder

 Skivor

 Sextetten

 Länkar

 Kontakt

Ur en gammal handskriven bok, funnen i polishusets källare, går det att läsa följande protokoll från MALMÖ POLISMÄNS MUSIKKÅRS verksamhet:

”På initiativ af poliskonstapeln A Berg och på af honom utfärdad kallelse sammanträdde några för musik intresserade polismän å 1 distriktets samlingsrum den 4 april 1906 kl. 6 eftm. I ett kortare anförande af herr Berg betonades nyttan och nöjet af att poliskåren i likhet med en del andra kårer inom sig ägde en egen musikkår.” Vidare: ”…och enades de närvarande om att instrument af bästa kvalité med svenska grepp skulle på afbetalning inköpas hos en af stadens musikhandlare och beslöt föreningen inköpa: 1 st bastuba, 2 st tenorbasuner, 1 st althorn, 1 st trumpet och 2 st kornetter.”

Det är nu mer än 100 år sedan ovanstående text skrevs och musiken lever fortfarande kvar inom polisen. År 2006 firade musikkåren 100-årsjubileum.

En del har naturligtvis hänt under dessa år:
• 1913 bildades HELSINGBORGS POLISORKESTER.
• 1935 tillkom en stråkensemble i Malmö – MALMÖPOLISENS MUSIKSÄLLSKAP.
• 1965 bildades MALMÖPOLISENS MUSIKKÅR

År 1997 så blir polisen i Skåne en myndighet och då slås Helsingborgs Polisorkester och Malmöpolisens Musikkår samman och bildar POLISENS MUSIKKÅR SKÅNE.

2015 så omorganiserar polismyndigheten för att bli en enda myndighet i hela landet med olika regioner vilket gjorde att även musikkåren fick byta namn till POLISENS MUSIKKÅR REGION SYD. Detta samma år som kåren firar sitt 50 års jubileum.

Polisens Musikkår Region Syd består idag av cirka 40 medlemmar som även kommer från andra arbetsplatser än polismyndigheten. Dirigent för orkestern är Arne Nordström.

Utöver musikkåren finns Polisens blåssextett Region Syd som oftast spelar s.k. brunnsmusik.

Musikkåren framträder ofta i polisiära sammanhang, men anlitas allt oftare vid allmänna evenemang i Regionen. Utlandsresor som till Tyskland, Holland, Österrike, Schweiz m.fl. länder har skett genom åren och inte minst till Historikerfestivalen på Malta 2004, där vi spelade på olika platser under en hel vecka.

Vartannat år genomför vi en konsert i Malmö Live, Malmö konserthus eller Palladium med kända solister och för fulla hus. Våra kyrkokonserter intresserar också många åhörare och oftast är även kyrkorna fullsatta. Vid exempelvis våra traditionsenliga julkonserter medverkar även Skåne-polisens sångkör.

Vår repertoar omfattar såväl ceremonimusik som konsertmusik och underhållningsmusik.

 

© 2017 Polisensmusikkår Region Syd